Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Alchemia ducha Studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana Dziekońskiego

Krzysztof Korotkich

Bez kategorii
978-83-7431-562-3
2019
A5, oprawa twarda
428
35.24 zł + VAT

Opis książki

Józefa Dziekońskiego niw interesuje ściśle biograficzny aspekt postaci Sędziwoja. Pisze w istocie romantyczną powieść filozoficzną o najgłębszych i uniwersalnych problemach duchowości, dla których historia polskiego alchemika jest jedynie wehikułem czy też fabularnym szkieletem. Kompetencje Krzysztofa Korotkicha jako badacza romantyzmu uzasadniają jego zainteresowanie powieścią Dziekońskiego i gwarantują pozytywne rezultaty jego trudu badawczego. Autor książki analizuje tez mniej znane opowiadania pisarza (Duch jaskini, Siła woli, Pająk i trupia głowa na biesiadzie) oraz jego tłumaczenie Chrystusa w obliczu wieku, czyli nowe świadectwa nauk na obronę chrystianizmu (1842) francuskiego historyka i myśliciela Roselly de Lorguesa. To tłumaczenie rzuca interesujące światło na ujęcie problematyki religijnej i etycznej w Sędziwoju, co autor książki po raz pierwszy przekonywująco wydobywa.
(Z recenzji dr hab. Ewy Nawrockiej, prof. em.UG)