Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne

Anetta Bogusława Strawińska

Filologia polska
978-83-7431-549-4
2018
B5
175
14 zł + VAT

Opis książki

„Wybór tematyki recenzowanej monografii uważam za dobrze umotywowany zarówno ze względu na tytułowe postacie Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego, jak i problem poprawności językowej północnokresowego regionalnego wariantu polszczyzny XIX-wiecznej. Obaj bohaterowie książki są znani, co prawda, historykom języka polskiego, ale ich rozstrzygnięcia poprawnościowe – wymagające szczegółowej analizy – nie funkcjonują w świadomości językoznawców normatywistów, nie mówiąc już o szerszym gronie miłośników języka polskiego i wiedzy polonistycznej.
Uwzględniając tę sytuację, zamiar wydania monografii autorstwa A.B. Strawińskiej należy uznać za merytorycznie uzasadniony i pożyteczny informacyjnie.
(Z Recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Dubisza)