Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Filologia polska

Konotacje nazw własnych ...
Elżbieta Bogdanowicz
(...) Wokół zagadnienia konotacji nazw własnych koncentrują się rozważania podjęte w niniejsz ...
Geograficzne przestrzeni ...
Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Wlżbieta ...
Geograficzne przestrzenie utekstowione są czwartą opublikowaną w ramach serii „Poetyka i Horyz ...
Frazeologia w kształcen ...
Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, ...
Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczącyc ...
Glamour – magia czy mi ...
Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, ...
Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z n ...
Język rękopiśmiennych ...
Konrad Kazimierz Szamryk
Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzy ...
Z problematyki kształce ...
Elżbieta Awramiuk, Marzanna Karolczuk (red.)
Szósty tom serii Z problematyki kształcenia językowego jest monograficznym opracowaniem zagadnien ...
W przestrzeniach univers ...
Anna Nosek
Zaproponowana książka, która ma charakter historycznoliteracki i interpretacyjny, służy wyo ...
Lakunarne jednostki wiel ...
Joanna Szerszunowicz
Zjawisko lakunarności ma charakter złożony i może być analizowane w różnych perspektywach bad ...
Przestrzenie geo(bio)gra ...
Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk (red.) ...
Na część pierwszą, Poetyka przestrzeni geo(bio)graficznych, złożyły się artykuły o charakt ...