Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Filologia polska

Aleksander Walicki i Ale ...
Anetta Bogusława Strawińska
„Wybór tematyki recenzowanej monografii uważam za dobrze umotywowany zarówno ze względu na tyt ...
Konotacje nazw własnych ...
Elżbieta Bogdanowicz
(...) Wokół zagadnienia konotacji nazw własnych koncentrują się rozważania podjęte w niniejsz ...
Geograficzne przestrzeni ...
Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Wlżbieta ...
Geograficzne przestrzenie utekstowione są czwartą opublikowaną w ramach serii „Poetyka i Horyz ...
Frazeologia w kształcen ...
Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, ...
Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczącyc ...
Glamour – magia czy mi ...
Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, ...
Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z n ...
Język rękopiśmiennych ...
Konrad Kazimierz Szamryk
Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzy ...
Z problematyki kształce ...
Elżbieta Awramiuk, Marzanna Karolczuk (red.)
Szósty tom serii Z problematyki kształcenia językowego jest monograficznym opracowaniem zagadnien ...
W przestrzeniach univers ...
Anna Nosek
Zaproponowana książka, która ma charakter historycznoliteracki i interpretacyjny, służy wyo ...
Lakunarne jednostki wiel ...
Joanna Szerszunowicz
Zjawisko lakunarności ma charakter złożony i może być analizowane w różnych perspektywach bad ...