Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Filologia polska

Przestrzenie geo(bio)gra ...
Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk (red.) ...
Na część pierwszą, Poetyka przestrzeni geo(bio)graficznych, złożyły się artykuły o charakt ...
Odkrywanie słowa – hi ...
Urszula Sokólska (red.)
Zamieszczone w książce artykuły układają się w kilka bloków tematycznych, merytorycznie zwią ...
Między światami. Inter ...
Piotr Stasiewicz
Książka Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy jest, w zami ...
Georomantyzm: Literatura ...
Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul, Katarzyna Sawic ...
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi w znacznej mierze świadectwo przebie ...
Dyskurs prawny. Języki, ...
Irena Szczepankowska
Wspólnym przedmiotem studiów lingwistycznych prezentowanych w tej książce jest szeroko rozum ...
Zabijanie klasyków. Stu ...
Jolanta Sztachelska
... W każdym czytaniu objawia się epoka, w której żyjemy: jej rytmy, mody, obsesje i obłędy. A ...
Polski karnawał
Ewa Nofikow
„Polacy nigdy nie zdobyli się na karnawał z prawdziwego zdarzenia” – pisze Dudzik. Ogląd m ...
Piotr Skarga w czterechs ...
Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, (red.)
Prezentowane prace wyszły spod pióra historyków literatury i kultury związanych z Uniwersytetem ...
Matko! Jak wiele masz tw ...
Anna Nosek
Książka stanowi próbę interpretacji obrazów matki i macierzyństwa w młodopolskich ...