Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Historia, Socjologia, Prawo

NIE TYLKO O NAUCE, ROZMO ...
Sławomir Presnarowicz
Pomysł napisania i wydania książki NIE TYLKO O NAUCE, ROZMOWY Z PROFESOREM SIR LESZKIEM BORYSIEWI ...
Odpowiedzialność w pra ...
Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wiol ...
(…) Treść książki obejmuje całokształt tytułowej problematyki. Koncentrując się na kwesti ...
Prawnokarne aspekty śle ...
Ewa Kowalewska-Borys
Główny cel pracy – ocena obowiązujących rozwiązań normatywnych w zakresie zarówno ...
*Paryż * Londyn * Monac ...
Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska (red.)
Bo w istocie emigracja każdego typu jest świadectwem żywotności narodu.
Emigracja zarobk ...
Unifikacja i kodyfikacja ...
Piotr Fiedorczyk
Banałem będzie stwierdzenie, że prawo rodzinne to olbrzymi obszar prawa cywilnego, że to fundame ...
Wspomnienia z mojego ży ...
Jan Borysiewicz
Na wiosnę 2011 roku mój serdeczny kolega, sędzia Witold Pawlak z Londynu, przysłał do mnie e-ma ...
Współpraca międzynaro ...
Szymon Cyprian Czupryński (red.)
Publikacja Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny jest wynikiem konferencji zorganizowane ...
Polish Perspectives on A ...
Halina Parafianowicz (red.)
Tom Polish Perspectives on American History pod redakcją naukową Haliny Parafianowicz jest pracą ...
Integracja społeczna ...
Grzegorz Nowacki, Stefan M. Marcinkiewicz,
Wiele można powiedzieć o nowych mediach: krytycznie i bezkrytycznie, obszernie i zwięźle,
...