Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Historia, Socjologia, Prawo

Transseksualizm w Polsce ...
Małgorzata Bieńkowska
Małgorzata Bieńkowska jest pionierką polskich, socjologicznych badań nad transspłciowością, a ...
Społeczeństwo wielokul ...
Maia Biernacka, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sad ...
Ukazujące się prace przeważnie wskazywały na pożądany, a nawet nieuchronny kierunek ewolucj ...
Regionalne elity polityc ...
Małgorzata Dajnowicz, (red.)
Regionalne elity polityczne Polski stały się przedmiotem zainteresowania autorów niniejszej publi ...
Polityka wielokulturowo ...
Małgorzata Bieńkowska, Andrzej Sadowski (red.)
Można założyć, że dotychczas prowadzona polityka wielokulturowości
opierała si ...
Kwestie spisowe a tożsa ...
Siergiej Jackiewicz (red.)
Rezultaty powszechnych spisów ludności, które odbyły się w 2011 i na początku 2012 rok ...
Księga Cudów przed iko ...
Antoni Mironowicz
Wydarzenia związane z kultem ikony Matki Bożej Waśkowskiej w latach siedemdziesiątych ...
Emigracje bliskie i dale ...
Barbara Cieślińska
Praca jest cennym wkładem badawczym w dziedzinie bardzo ważnej, jaką jest wiedza o społeczeństw ...
Ars historiae – histor ...
Ewa Dubas-Urwanowicz, Józef Maroszek (red.)
Książka jest dedykowana prof. Andrzejowi Wyrobiszowi, który stanowi wzór uczonego wnikliwie i ...