Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Logika

Semiotyka i logika dla k ...
Kazimierz Trzęsicki
Już Platon i Arystoteles dążyli do objaśnienia natury ludzkiej wiedzy i umysłu. Aż do XIX wiek ...
Etyka Informatyczna
Kazimierz Trzęsicki, Agnieszka Karpińska
Z rozwojem komputeryzacji i informatyzacji wiąże się konieczność wprowadzenia stosownych regula ...
Logika, wiedza i czas
Dariusz Surowik
Niniejsza monografia podejmuje problematykę zastosowania aparatury formalnej logiki do reprezentac ...