Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Matematyka, Fizyka

Wykłady z algebry ogól ...
Ryszard R. Andruszkiewicz
Niniejsza książka jest podręcznikiem do przedmiotu Algebra ogólna II wykładanego w Instytucie ...