Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości

Idea narodowa w literatu ...
Joanna Wasiluk
Niniejsza monografia pod tytułem „Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku” stanowi ...
Hiob Zalizo. Ihumen Pocz ...
Bp Andrzej Borkowski
Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru pw. Zwiastowania Najświętszej Ma ...
Historia w służbie pol ...
Wojciech Śleszyński
Ziemie białoruskie na przestrzeni ostatniego wieku podlegały częstym przemianom ustrojowo-polityc ...
W poszukiwaniu tożsamo ...
Małgorzata Dolistowska
Od Autora
Monografia W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegos ...
Małgorzata Dolistowska – dr hab., historyk sztuki, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i [...]