Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Do Autorów

Materiały wymagane przez Wydawnictwo UwB do rozpoczęcia procedury wydawniczej

 

  1. Ostateczna wersja pracy, czyli tekst i materiał ilustracyjny w wersji elektronicznej.

  2. Publikacja składana w Wydawnictwie powinna zawierać:

– strona tytułowa,

– spis treści,

– tekst główny z przypisami,

– aneksy,

– bibliografia,

– indeksy,

– wykazy ilustracji, tabel itp.

– streszczenie pracy  (artykułów w przypadku pracy zbiorowej) w języku polskim

  lub angielskim.

  1. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, ilustracje,  schematy, itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

  1. Dane techniczne tekstu  dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

–  plik tekstowy w formacie   ( rtf)   lub   (doc)

–  czcionka 12 punktów Times New Roman,

– w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii,

  cytatów,

–  przypisy tekstowe i bibliograficzne dolne –  z odnośnikami w indeksie górnym

    – czcionka 10  pkt.,

– zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy

– ujednolicona i ciągła numeracja stron

  1. Ilustracje, tabele, wykresy, rysunki

– fotografie – pliki (tif), (jpg) lub (psd) o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

– każda ilustracja, tabela, wykres, rysunek lub zdjęcie powinno mieć numer i podpis,

  zapisane  w  odrębnym  katalogu  z podaniem  jego  nazwy.

  1. Opisy bibliograficzne

Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w jednolitej formie w obrębie całej pracy. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których konsekwentny sposób zapisu i kolejność elementów w opisach bibliograficznych ustala – wg przyjętych zasad – redaktor naukowy z autorami poszczególnych artykułów. Pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów.