Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Elementy ekotoksykologii. Wybrane metody analityczne

Andrzej Bajguz, Alicja Piotrowska-Niczyporuk

Biologia, Chemia
978-83-7431-443-5
2015
B5
382
24 zł + VAT

Opis książki

Podręcznik Elementy ekotoksykologii. Wybrane metody analityczne jest adresowany do studentów biologii, chemii i ochrony środowiska. Jego podstawą są opublikowane w 2005 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Ćwiczenia z toksykologii środowiska. Wydanie poprzednie zostało zmodyfikowane oraz uzupełnione o nowe informacje i analizy toksykologiczne. Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z analizy toksykologicznej, sposobu wyodrębniania, identyfikacji oraz charakterystyki trucizn. Niektóre ćwiczenia dotyczą
oznaczeń ilościowych substancji toksycznych. W książce poruszane są również problemy związane z analizą wybranych zanieczyszczeń środowiska. Nowością jest rozdział poświęcony toksykologii żywności oraz bezpieczeństwu chemicznemu. Z Wprowadzenia.