Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Filozoficzne konteksty medycyny

Nowacka Maria

Filozofia
978-83-7431-307-0
2012
A5
360
25.2 zł + VAT

Opis książki

Czym jest medycyna? Samo słowo pochodzi od łacińskiego medeor, czyli „leczyć”, „przynosić ulgę”. Leczy się człowieka z choroby, ulgę przynosi się w cierpieniu. Medycyna jest więc tą dziedziną praktycznej oraz intelektualnej działalności człowieka, która stawia sobie za cel zwalczanie chorób, czyli przywracanie zdrowia, i przynoszenie ulgi w cierpieniu. A choroby i towarzyszące im cierpienie zdają się być nieodłącznie związane z życiem człowieka. Postępy nauk biomedycznych, lepsze warunki życia i żywienia, lepszy poziom higieny, profilaktyka medyczna – wszystko to zwiększa długość życia i jego jakość. Ale pozostajemy istotami śmiertelnymi i pozbywając się jednych chorób, stajemy się podatni na nowe. Medycyny nie możemy więc pojmować inaczej, jak poprzez pryzmat zdrowia i choroby. Należy więc z kolei zapytać, czym jest zdrowie i na czym polega choroba. W naszym życiu codziennym refleksja nad tym, czym jest zdrowie, rodzi się wtedy, gdy pojawia się zaczątek choroby lub chociażby drobna dolegliwość. Jak długo czujemy się zdrowi, nie myślimy o zdrowiu. Co więcej, nie mamy poczucia zdrowia znajdując się w stanie zdrowia, co doskonale wyraził Jan Kochanowski w znanej fraszce „Na zdrowie” (...) (Ze Wstępu).