Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Frazeologia w kształceniu językowym

Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, Elżbieta Awramiuk

Filologia polska
978-83-7431-505-0
2016
B5
292
25 zł + VAT

Opis książki

Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczących frazeologii w książce, której lektura uławiałaby znacznie pracę nauczyciela języka polskiego. Przyjęta w książce koncepcja frazeologii, rozumianej jako zasób jednostek odtwarzalnych, pozwala na spojrzenie na stałe połączenia wyrazowe z szerszej perspektywy. Omawiana problematyka ma duże znaczenie w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się. Całościowe ujęcie najważniejszych problemów z zakresu frazeologii w oparciu o najnowszą literaturę pozwoli nauczycielowi na korzystanie z monografii przy omawianiu rozmaitych zagadnień związanych ze stałymi związkami językowymi. (Z Wprowadzenia)