Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Hiob Zalizo. Ihumen Poczajowski

Bp Andrzej Borkowski

Nowości
978-83-7431-523-4
2017
B5
207
40 zł + VAT

Opis książki

Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, na podstawie dokumentów i opracowań w swojej pracy pt. Hiob Zalizo, ihumen poczajowski przedstawia polskiemu czytelnikowi wyjątkową postać historyczną św. Hioba Zalizo (inaczej Poczajowskiego), która odegrała wielką rolę w życiu Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku.
Należy Mu się uznanie, że podjął się trudu przedstawienia czytelnikowi tego wyjątkowego lidera Prawosławia, tym bardziej że jest on przełożonym monasteru, podobnie jak, swego czasu, był nim św. Hiob Poczajowski…
Praca biskupa supraskiego Andrzeja jest na czasie, bowiem i dziś Monaster poczajowski przeżywa wiele doświadczeń i wymaga wytrwałości (żelaznej) swego ihumena w celu zachowania nieskazitelności jego spuścizny – wiary prawosławnej.
Praca została napisana prostym, przystępnym językiem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z jej treścią, by móc dobrze uzmysłowić sobie znaczenie św. Hioba Poczajowskiego dla Cerkwi prawosławnej.
Fragment z recenzji Metropolity prof. zw. dr hab. Sawy (Hrycuniaka)