Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Historia kobiet filozofek

Gilles Ménage, Joanna Usakiewicz (PRZEKŁAD, WSTĘP I PRZYPISY)

Filozofia
978-83-7431-470-1
2015
A5
150
24 zł + VAT

Opis książki

Historię kobiet filozofek możemy zaliczyć do prac o charakterze biograficznym, będących zestawieniami życiorysów znanych postaci, jakich do wieku siedemnastego napisano wiele, ale te poświecone wyłącznie słynnym kobietom są wśród nich nieliczne. Jako prawdopodobną inspirację Ménage’a można wskazać Plutarcha z Cheronei (I/II w.), autora między innymi pisma Cnoty kobiet (Γυναικῶν άρεταί; Mulierum virtutes), przedstawiającego wyjątkowe kobiety,
które wykazały się męstwem, dokonując czynów mogących stanowić wzorce odwagi i cnoty. Zauważmy, że zarówno na to, jak i inne dzieła Plutarcha powołuje się Ménage w swojej Historii kobiet filozofek. (Ze Wstępu).