Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku

Joanna Wasiluk

Nowości
978-83-7431-538-8
2017
B5
196
20 zł + VAT

Opis książki

Niniejsza monografia pod tytułem „Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku” stanowi próbę całościowego ujęcia spuścizny literackiej pisarzy białoruskich XIX wieku ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizowanie w ich twórczości idei narodowej. Książka ukazuje ewolucję białoruskiej świadomości narodowej odzwierciedlonej w literaturze w ciągu XIX stulecia. Mimo trudnych warunków społeczno-politycznych i kulturowych na tych ziemiach, nowa tradycja literacka wykształciła się, literatura białoruska zaczęła rozwijać się i udoskonalać, czerpiąc idee i obrazy z życia ludu białoruskiego oraz ze sławnej historii dawnej Białorusi, czasów przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego.