Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Integracja społeczna – między teorią a praktyką. Wkręceni w sieci – Sieciowe Podlasie. Tom IV

Grzegorz Nowacki, Stefan M. Marcinkiewicz,

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-365-0
2013
B5
280
24 zł + VAT

Opis książki

Wiele można powiedzieć o nowych mediach: krytycznie i bezkrytycznie, obszernie i zwięźle,
refleksyjnie i nierefleksyjnie. Sieć często wymyka się socjologicznemu oglądowi, ponieważ jest immanentnie in statu nascendi. Wszelkie próby uchwycenia złożoności medium skazane są na fragmentaryczność, nieaktualność czy zarzuty stronniczości. Jednakże sieć przeobraża naszą rzeczywistość społeczną, generując fenomeny niespotykane w epoce przedsieciowej. Wystarczy wskazać na szereg zjawisk związanych z serwisami społecznościowymi. Siłę sieciowych powiązań ukazała sprawa ACTA. Wpływ jest tak wielki, że zmienia się nasze postrzeganie czasu i przestrzeni.
Może w przyszłości dzieje ludzkości zostaną podzielone na te przed powstaniem Internetu (Before the Internet) i te po powstaniu Internetu (At erthe Internet). Może będzie to jeszcze jeden punkt zwrotny historii niczym wielkie wydarzenia, np. druga wojna światowa. Cały czas zastanawiamy się,
czy stajemy się bardziej wolni dzięki słabym sieciowym więziom i ograniczonym zaangażowaniu. Czy może splątani, zniewoleni siecią, czy wręcz wkręceni w sieci? Ze Wstępu.