Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych

Joanna Szymanowska

Bez kategorii
978-83-7431-560-9
2019
B5, oprawa twarda
428
36.19 zł + VAT

Opis książki

Przygotowana publikacja składa się z siedmiu części. W części teoretycznej przedstawiłam zagadnienie wsparcia społecznego w pespektywie wybranych teorii nauk społecznych, związek wsparcia z poczuciem jakości życia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością oraz kulturę pracy instytucji pomocy społecznej i jej uwarunkowania. W części metodologicznej zaprezentowałam przedmiot badań własnych, cele, problemy badawcze oraz wykorzystaną metodę i techniki badawcze. W ostatniej części pracy przedstawiłam zgromadzony materiał badawczy oraz podjęłam próbę jego interpretacji.
(Ze Wstępu)