Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka

Konrad Kazimierz Szamryk

Filologia polska
978-83-7431-509-8
2016
B5
314
26 zł + VAT

Opis książki

Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzysztofa Kluka, przyrodnika z Ciechanowca, kaznodziei, współpracownika Komisji edukacji Narodowej, autora poradników i podręczników z zakresu botaniki i zoologii. W ujęciu szerszym jednak rozprawa stanowi opis języka pogranicza północno-wschodniego Mazowsza
i Podlasia końca XVIII i początku XIX wieku. Wydaje się bowiem, że mimo od lat prowadzonych badań, nasza wiedza na temat historycznej polszczyzny Podlasia oraz północnego Mazowsza jest ciągle niepełna i wymaga dalszych opisów. (Ze Wstępu).