Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Księga w nie-ludzkim świecie Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku

Karolina Wierel

Bez kategorii
978-83-7431-551-7
2019
B5, oprawa twarda
452
43.81 zł + VAT

Opis książki

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego
Instytut Kultury Polskiej, UW)