Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

LINGUO-CULTURAL RESEARCH ON PHRASEOLOGY, Vol. Three

INTERCONTINENTAL DIALOGUE ON PHRASEOLOGY Uniwersytet w Białymstoku in cooperation with The University of Tsukuba, Japan , Editors: Joanna Szerszunowicz, Bogusław Nowowiejski & Priscilla Ishida, Katsumasa Yagi

Bez kategorii
978-83-7431-449-7
2015
B5
600
10 zł + VAT

Opis książki

Trzeci tom serii IDP zawiera artykuły frazeologów z Europy, Afryki, Australii i Azji, które powstały w ramach projektu „Intercontinental Dialogue on Phraseology”, opracowanego i koordynowanego przez Joannę Szerszunowicz, zrealizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z The University of Tsukuba w Japonii. Książka składa się z następujących części: Dialog o frazeologii; Leksykografia, językoznawstwo korpusowe & frazeologia; Językoznawstwo ogólne & frazeologia; Etnolingwistyka, analiza dyskursu, pragmatyka & frazeologia; Językoznawstwo kontrastywne, przekładoznawstwo & frazeologia; Kulturoznawstwo, glottodydaktyka & frazeologia. Pierwsza część zawiera prace dwóch wybitnych frazeologów: profesor Elisabeth Piirainen z Niemiec i profesora Włodzimierza Wysoczańskiego z Polski.

The third volume of the IDP series contains papers by phraseologists from Europe, Africa, Australia and Asia, which were written within the framework of the project “Intercontinental Dialogue on Phraseology”, prepared and coordinated by Joanna Szerszunowicz, conducted by The University of Bialystok in cooperation with The University of Tsukuba in Japan. The book consists of the following parts: Dialogue on Phraseology; Lexicography, Corpus Linguistics & Phraseology; General Linguistics & Phraseology; Ethnolinguistics, Discourse Analysis, Pragmatics & Phraseology; Contrastive Linguistics, Translation Studies & Phraseology; Cultural Studies, Language Teaching / Acquisition & Phraseology. The first part contains two papers written by widely recognised phraseologists: professor Elisabeth Piirainen from Germany and professor Włodzimierz Wysoczański from Poland.