Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Logika, wiedza i czas

Dariusz Surowik

Logika
978-83-7431-375-9
2013
B5
256
30 zł + VAT

Opis książki

Niniejsza monografia podejmuje problematykę zastosowania aparatury formalnej logiki do reprezentacji i eksploracji wiedzy zmieniającej się w czasie. Przez wspomnianą aparaturę formalną logiki rozumiemy systemy, które są kombinacją systemów modalnej logiki epistemicznej, służących do opisu wiedzy oraz systemów logiki temporalnej, umożliwiających wyrażenie kontekstu czasowego. Do opisu wiedzy zmieniającej się w czasie będziemy zatem stosować różne systemy epistemicznej logiki temporalnej. Ze Wstepu.