Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Morfologia rosyjska – ćwiczenia. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej

Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska

Filologie obce
978-83-7431-552-4
2018
A5
240
12 zł + VAT

Opis książki

Prezentowany skrypt dedykowany jest studentom filologii rosyjskiej i innych kierunków pokrewnych oraz osobom, które chcą zagłębić wiedzę o systemie morfologicznym współczesnego języka rosyjskiego.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przygotowanie uczących się do poprawnego posługiwania się strukturami gramatycznymi języka rosyjskiego na płaszczyźnie morfologicznej w zakresie rozróżniania i klasyfikowania morfemów, form gramatycznych, części mowy, ujawniania ich funkcji, właściwości formalnych, wzajemnych powiązań i miejsca w całości systemu gramatycznego, a także wykształcenia umiejętności interpretowania zjawisk językowych w świetle różnych teorii gramatycznych.
(Ze Słowa wstępnego)