Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

NIE TYLKO O NAUCE, ROZMOWY Z PROFESOREM SIR LESZKIEM BORYSIEWICZEM

Sławomir Presnarowicz

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-547-0
2018
B5, oprawa twarda
132
33 zł + VAT

Opis książki

Pomysł napisania i wydania książki NIE TYLKO O NAUCE, ROZMOWY Z PROFESOREM SIR LESZKIEM BORYSIEWICZEM zrodził się z potrzeby przybliżenia polskiemu czytelnikowi wybitnej postaci, jego międzynarodowej działalności na rzecz wali z nowotworami, a także osoby zakorzenionej w polskiej tradycji i kulturze, pochodzącej z białostockiej ziemi. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Profesorowi sir Leszkowi Borysiewiczowi, że zechciał udzielić wywiadu, podczas którego opowiedział nie tylko o życiu swoim i rodziny, swojej pracy, ale również odpowiedział na pytania dotyczące roli nauki i naukowca we współczesnym, jakże skomplikowanym świecie. Ta część rozmowy w znacznej mierze odnosiła się zagadnień medycznych, w szczególności była poświęcona badaniom nad zwalczaniem nowotworów i im przeciwdziałaniu. Bardzo dziękuję żonie Profesora sir Leszka Borysiewicza, dr Gwen Borysiewicz, za serdeczną współpracę i wzbogacenie tekstu o liczne fotografie.
(Ze Słowa wstępnego)