Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć.

Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Krzysztof Czykier (Red.)

Pedagogika
978-83-7431-507-4
2016
B5
182
20 zł + VAT

Opis książki

Tematyka opracowań zawartych w tej monografii jest efektem refleksji naukowej wpisującej się w dyskurs z cyklu „Sens i bezsens starości”. Trwające obecnie dyskusje, ale i podejmowane działania związane z postrzeganiem niepełnosprawności i starości jako bezsensownej, wyznaczają tytuł
oraz strukturę tego opracowania: Niepełnosprawność – poznać, przeżyć, zrozumieć. Jedenaście autorskich tekstów wzajemnie się uzupełnia. Dotyczą one problemu niepełnosprawności w wielu jej aspektach. Autorzy dokonują analizy niepełnosprawności z punktu widzenia uwarunkowań, postrzegania i doświadczania przez osoby nią dotknięte oraz ich opiekunów, zwracając również uwagę na konieczność podejmowania działań przez system opieki zdrowotnej, społecznej, organizacje pozarządowe w kontekście przywrócenia sensu i wartości doświadczania niepełnosprawności.
(Ze Wstępu).