Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

O tajemnicy zbawienia

Abp Jakub (Kostiuczuk)

Teologia
978-83-7431-394-0
2013
B5
176
zł + VAT

Opis książki

Książka O tajemnicy zbawienia w prosty i zrozumiały sposób ukazuje działanie Boga w osobie ludzkiej, świecie i kościele. Arcybiskup dr Jakub Kostiuczuk swoimi rozważaniami ogarnia szerokie spektrum zagadnień dotyczących współczesnego człowieka. Z perspektywy prawosławia spogląda na dążenie człowieka do zbawienia w Kościele, podkreślając wartość życia liturgicznego, modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, kapłaństwa oraz monastycyzmu. Autor, mając świadomość, iż prawosławny chrześcijanin żyje nie tylko we wspólnocie Kościoła, odnosi się również do współczesnych wyzwań, których on doświadcza wraz z innymi chrześcijanami. Koncentruje się szczególnie na problemach związanych z nauczaniem religii oraz rolą szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL