Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś

(Red.) Urszula Sokólska

Archiwum
978-83-7431-288-2
2011
B5 (oprawa twarda)
432
27 zł + VAT

Opis książki

"Artykuły składające się na tom traktują o odmianach stylowych polszczyzny dawnej i współczesnej. Wiele z nich to szkice mające dużą wartość merytoryczną. Zostały one napisane przez wybitnych polskich językoznawców z kilku ośrodków akademickich, by wymienić tylko Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Warszawę, Wrocław. Inne materiały były opracowane przez młodszych pracowników nauki, czy w ogóle przez osoby debiutujące na niwie językoznawczej. Także i te artykuły w przeważającej części są solidnymi opracowaniami. [...] Tom znacznie rozszerza naszą wiedzę nie tylko o stylach dawnej polszczyzny, ale i o zjawiskach
najnowszych związanych z niezwykłym postępem współczesnych technologii, zwłaszcza internetowej. [...]". –
Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Ożoga