Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Odpowiedzialność w prawie pracy

Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-554-8
2018
B5
296
30 zł + VAT

Opis książki

(…) Treść książki obejmuje całokształt tytułowej problematyki. Koncentrując się na kwestiach materialnoprawnych, jednak występują również wątki proceduralne. Połączono omówienie odpowiedzialności obydwu stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) oraz odpowiedzialności w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Książka zawiera także fragmenty dotyczące spraw, które, mimo ich spójności teoretycznej, rzadziej są omawiane wspólnie i w powiązaniu z innymi aspektami odpowiedzialności występującymi na tle stosunku pracy (odpowiedzialność porządkowa w pragmatykach pracowniczych lub służbowych i odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność w zbiorowym prawie pracy). Zintegrowanie tych treści z zagadnieniami zwykle prezentowanymi w opracowaniach z zakresu odpowiedzialności w prawie pracy, pozwoliło na stworzenie kompleksowego przeglądu bardzo istotnego dla każdej dziedziny prawa zagadnienia odpowiedzialności za działania objęte jej regulacją.
(Z Recenzji dr hab. Doroty Dzienisiuk)