Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Enter the Carnival: Carn ...
Sylwia Borowska-Szerszun
Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes

Early Tud ...
Frazeologia w kształcen ...
Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, ...
Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczącyc ...
Glamour – magia czy mi ...
Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, ...
Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z n ...
Pogranicze Studia Społe ...
Maja Biernacka
Hiszpania. Wykraczając poza substancje narodową
Pogranicze Studia Społe ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Joanna Borowik
Niepełnosprawność i starość
Twórcze orientacje życ ...
Agata Cudowska
Monografia Agaty Cudowskiej stanowi wartościowy koncepcyjnie i poznawczo wkład w rozwój nauk o w ...
Maksymiuk
Anna Grzejewska, Ewa Piasecka, Paweł Piasecki
Jerzy Maksymiuk to w naszej kulturze osobowość wyjątkowa. Chyba nie ma dyrygenta i w ogól ...
Język rękopiśmiennych ...
Konrad Kazimierz Szamryk
Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzy ...
Starość. Poznać, prze ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramko ...
Starzenie się społeczeństwa polskiego jest faktem. Statystyki demografczne, publikowane m.in. prz ...