Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Frazeologia w kształcen ...
Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, ...
Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczącyc ...
Glamour – magia czy mi ...
Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, ...
Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z n ...
Pogranicze Studia Społe ...
Maja Biernacka
Hiszpania. Wykraczając poza substancje narodową
Pogranicze Studia Społe ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Joanna Borowik
Niepełnosprawność i starość
Twórcze orientacje życ ...
Agata Cudowska
Monografia Agaty Cudowskiej stanowi wartościowy koncepcyjnie i poznawczo wkład w rozwój nauk o w ...
Maksymiuk
Anna Grzejewska, Ewa Piasecka, Paweł Piasecki
Jerzy Maksymiuk to w naszej kulturze osobowość wyjątkowa. Chyba nie ma dyrygenta i w ogól ...
Język rękopiśmiennych ...
Konrad Kazimierz Szamryk
Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzy ...
Starość. Poznać, prze ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramko ...
Starzenie się społeczeństwa polskiego jest faktem. Statystyki demografczne, publikowane m.in. prz ...
Niepełnosprawność. Po ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Krzysztof Czy ...
Tematyka opracowań zawartych w tej monografii jest efektem refleksji naukowej wpisującej się w d ...