Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Idea narodowa w literatu ...
Joanna Wasiluk
Niniejsza monografia pod tytułem „Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku” stanowi ...
Hiob Zalizo. Ihumen Pocz ...
Bp Andrzej Borkowski
Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru pw. Zwiastowania Najświętszej Ma ...
Historia w służbie pol ...
Wojciech Śleszyński
Ziemie białoruskie na przestrzeni ostatniego wieku podlegały częstym przemianom ustrojowo-polityc ...
W poszukiwaniu tożsamo ...
Małgorzata Dolistowska
Od Autora
Monografia W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegos ...
Małgorzata Dolistowska – dr hab., historyk sztuki, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i [...]
Pogranicze Studia Społe ...
Jerzy Nikitorowicz, Jolanta Muszyńska, Andrzej Sa ...
Polityka edukacyjna - tożsamość - edukacja międzykulturowa
Konotacje nazw własnych ...
Elżbieta Bogdanowicz
(...) Wokół zagadnienia konotacji nazw własnych koncentrują się rozważania podjęte w niniejsz ...
Miscellanea Historico-Iu ...
Adam Czarnota, Filip Cyuńczyk, Karol Kuźmicz (Re ...
Miscellanea Historico-Iuridica nr 15 zeszyt 2/2016
Miscellanea Historico-Iu ...
Katarzyna Bagan-Kurluta, Piotr Fiedorczyk (Red.)
Miscellanea Historico-Iuridica nr 15 zeszyt 1/2016
Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 9/2016