Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Niepełnosprawność. Po ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Krzysztof Czy ...
Tematyka opracowań zawartych w tej monografii jest efektem refleksji naukowej wpisującej się w d ...
Structure conceptuelle e ...
Joanna Cholewa
Le présent ouvrage s'inscrit dans le courant des recherches portant sur l'expression du m ...
Z problematyki kształce ...
Elżbieta Awramiuk, Marzanna Karolczuk (red.)
Szósty tom serii Z problematyki kształcenia językowego jest monograficznym opracowaniem zagadnien ...
W przestrzeniach univers ...
Anna Nosek
Zaproponowana książka, która ma charakter historycznoliteracki i interpretacyjny, służy wyo ...
Semiotyka i logika dla k ...
Kazimierz Trzęsicki
Już Platon i Arystoteles dążyli do objaśnienia natury ludzkiej wiedzy i umysłu. Aż do XIX wiek ...
W kręgu problemów antr ...
Wanda Supa, Iwona Zdanowicz (Red.)
opis
Tajemnice doliny Biebrzy ...
Jan R. E. Taylor (red.)
Dolina Biebrzy i Biebrzański Park Narodowy zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów. Ściągaj ...
Lakunarne jednostki wiel ...
Joanna Szerszunowicz
Zjawisko lakunarności ma charakter złożony i może być analizowane w różnych perspektywach bad ...
Language as the mirror ...
Halina Święczkowska
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W logicznie uzasadnionej tokiem wywodów kolejności ...