Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Maksymiuk
Anna Grzejewska, Ewa Piasecka, Paweł Piasecki
Jerzy Maksymiuk to w naszej kulturze osobowość wyjątkowa. Chyba nie ma dyrygenta i w ogól ...
Język rękopiśmiennych ...
Konrad Kazimierz Szamryk
Celem niniejszej książki jest charakterystyka językowa XVIII-wiecznego rękopisu kazań Jana Krzy ...
Starość. Poznać, prze ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramko ...
Starzenie się społeczeństwa polskiego jest faktem. Statystyki demografczne, publikowane m.in. prz ...
Niepełnosprawność. Po ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Krzysztof Czy ...
Tematyka opracowań zawartych w tej monografii jest efektem refleksji naukowej wpisującej się w d ...
Structure conceptuelle e ...
Joanna Cholewa
Le présent ouvrage s'inscrit dans le courant des recherches portant sur l'expression du m ...
Z problematyki kształce ...
Elżbieta Awramiuk, Marzanna Karolczuk (red.)
Szósty tom serii Z problematyki kształcenia językowego jest monograficznym opracowaniem zagadnien ...
W przestrzeniach univers ...
Anna Nosek
Zaproponowana książka, która ma charakter historycznoliteracki i interpretacyjny, służy wyo ...
Semiotyka i logika dla k ...
Kazimierz Trzęsicki
Już Platon i Arystoteles dążyli do objaśnienia natury ludzkiej wiedzy i umysłu. Aż do XIX wiek ...
W kręgu problemów antr ...
Wanda Supa, Iwona Zdanowicz (Red.)
opis