Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 8/2016
Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 7/2015
Geograficzne przestrzeni ...
Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Wlżbieta ...
Geograficzne przestrzenie utekstowione są czwartą opublikowaną w ramach serii „Poetyka i Horyz ...
Enter the Carnival: Carn ...
Sylwia Borowska-Szerszun
Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes

Early Tud ...
Frazeologia w kształcen ...
Joanna Szerszunowicz, Małgorzata K. Frąckiewicz, ...
Celem, jaki przyświecał w powstaniu niniejszego opracowania, było zebranie zagadnień dotyczącyc ...
Glamour – magia czy mi ...
Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, ...
Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z n ...
Pogranicze Studia Społe ...
Maja Biernacka
Hiszpania. Wykraczając poza substancje narodową
Pogranicze Studia Społe ...
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Joanna Borowik
Niepełnosprawność i starość
Twórcze orientacje życ ...
Agata Cudowska
Monografia Agaty Cudowskiej stanowi wartościowy koncepcyjnie i poznawczo wkład w rozwój nauk o w ...