Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Pogranicze Studia Społeczne tom XVII cz. 1

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Redaktor Naczelny - Andrzej Sadowski

Archiwum
1230-2392
2011
B5
0
16 zł + VAT

Opis książki

SPIS TREŚCI