Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia

Maia Biernacka, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, (red.)

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-320-9
2012
A5
292
27 zł + VAT

Opis książki

Ukazujące się prace przeważnie wskazywały na pożądany, a nawet nieuchronny kierunek ewolucji społeczeństw od homogenicznych kulturowo do heterogenicznych, wielokulturowych.
Po 2001 roku (niewątpliwie w kontekście zamachu na WTC w Nowym Jorku) następuje wyraźny odwrót od dotychczasowych koncepcji wielokulturowości; pojawia się coraz więcej stanowisk i nurtów krytycznych, a nawet negujących sensowność utrzymujących się w obiegu naukowym koncepcji wielokulturowości, multikulturalizmu. W niektórych krajach, także dotychczas traktowanych jako otwarte i tolerancyjne, pojawiają się problemy związane ze stosunkiem do imigrantów, z ich włączaniem do społeczeństwa przyjmującego. (Ze Wstępu)