Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci.

Małgorzata Bieńkowska

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-342-1
2012
B5
252
27 zł + VAT

Opis książki

Małgorzata Bieńkowska jest pionierką polskich, socjologicznych badań nad transspłciowością, a szczególnie nad jedną z jego odmian – transseksualnością. Warto na wstępie zatem podkreślić znaczenie recenzowanej monografii dr Bieńkowskiej – książka ta jest pierwszym w Polsce w miarę kompletnym opracowaniem zagadnienia transseksualności, opracowaniem podejmującym tę problematykę nie z perspektywy medycznej, ściślej: seksuologicznej czy psychologicznej, ale z perspektywy nauk społecznych. Ma to ogromne znaczenie (...) pozwala ujrzeć społeczny fenomen transpłciowości w nowy sposób, umożliwiający rozprawianie się z wieloma mitami czy po prostu stereotypami dotyczącymi osób, które przekraczają granice płci. Dzięki użytej metodologii Autorka stara się w możliwie wierny sposób pokazać, w jaki sposób same osoby transseksualne postrzegają własną tranzycję, tożsamość, seksualność, płeć, a także jakie formy działania zbiorowego , politycznego chcą podejmować i podejmują w Polsce”.
Z recenzji dr hab. Jacka Kochanowskiego