Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan

Agata Cudowska

Pedagogika
978-83-7431-511-1
2016
B5
302
30 zł + VAT

Opis książki

Monografia Agaty Cudowskiej stanowi wartościowy koncepcyjnie i poznawczo wkład w rozwój nauk o wychowaniu. Twórcze wykorzystanie koncepcji A. Antonovsky`ego w przedmiotowych analizach, przeprowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem m.in. narzędzia badawczego Kwestionariusza Orientacji Życiowej Aarona Antonovsky`ego znacząco wzbogaca/poszerza/pogłębia wiedze o twórczych orientacjach życiowych i ich uwarunkowaniach jednostkowych i środowiskowych. Ze szczególnym uznaniem odnoszę się do poszukiwań empirycznej wersyfikacji hipotezy dotyczącej relacji między poczuciem koherencji odzwierciedlającej dobrostan psychiczny jednostki a jej twórczą orientacją życiową. (Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek).