Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Współpraca międzynarodowa a rozwój gospodarczy

Szymon Cyprian Czupryński (red.)

Historia, Socjologia, Prawo
978-83-7431-339-1
2013
B5
530
12 zł + VAT

Opis książki

Publikacja Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny jest wynikiem konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku w kwietniu 2012 roku. Książka jest próbą nakreślenia najbardziej istotnych aspektów, również problemów, które w dzisiejszym świecie dotyczą podmiotów międzynarodowych, a także regionalnych. W pierwszym rozdziale poruszana jest problematyka Polski wschodniej i jej gospodarczego rozwoju w kontekście rynku pracy czy handlu zagranicznego. Drugi rozdział poświęcony jest ekonomicznym aspektom współpracy międzynarodowej i rozwoju regionalnego. Dotyczy wybranych aspektów gospodarczych, które często są wykorzystywane przy współpracy międzynarodowej. Rozdział trzeci zawiera przegląd wybranych regionów świata, opisuje ich innowacyjność lub współpracę z innymi
regionami. Rozdział czwarty traktuje o szczególnym regionie świata, jakim jest Azja Południowo-Wschodnia, i jego współpracy z innymi regionami świata. Rozdział piąty jest próbą spojrzenia na prawne aspekty współpracy międzynarodowej i regionalnej. Następny rozdział jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem poruszanym w tych wystąpieniach jest współpraca polsko-białoruska, w tym także prognozy dotyczące rozwoju tejże w najbliższych latach. Ostatni rozdział zawiera zbiór artykułów, które w głównej mierze dotyczą współpracy regionalnej w obrębie państw Unii Europejskiej. Autorzy próbują wskazać możliwości rozwoju
gospodarczego, jakie płyną z przynależenia do struktur europejskich.