Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Z problematyki kształcenia językowego, tom VI

Elżbieta Awramiuk, Marzanna Karolczuk (red.)

Filologia polska
978-83-7431-479-4
2016
B5
338
20 zł + VAT

Opis książki

Szósty tom serii Z problematyki kształcenia językowego jest monograficznym opracowaniem zagadnienia nauczania języków ojczystego i obcych we współczesnej europejskiej rzeczywistości politycznej i społeczno-ekonomicznej. Autorzy artykułów z różnych perspektyw badawczych rozważają stan, zagrożenia i przyszłość edukacji językowej w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym nauczanie języka ojczystego i języków obcych tworzy szczególne zjawisko językowe i kulturowe. Nowością proponowanego ujęcia i zarazem walorem monografii jest zwrócenie uwagi na wzajemne oddziaływanie dydaktyki języka ojczystego i dydaktyki języków obcych. Mimo odmiennego przedmiotu badań wspólne są cele, a do ich osiągnięcia możliwe jest wykorzystywanie podobnych metod i narzędzi. (Z recenzji dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak, UMK)