Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

W poszukiwaniu tożsamo ...
Małgorzata Dolistowska
Od Autora
Monografia W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegos ...
Małgorzata Dolistowska – dr hab., historyk sztuki, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i [...]
Pogranicze Studia Społe ...
Jerzy Nikitorowicz, Jolanta Muszyńska, Andrzej Sa ...
Polityka edukacyjna - tożsamość - edukacja międzykulturowa
Konotacje nazw własnych ...
Elżbieta Bogdanowicz
(...) Wokół zagadnienia konotacji nazw własnych koncentrują się rozważania podjęte w niniejsz ...
Miscellanea Historico-Iu ...
Adam Czarnota, Filip Cyuńczyk, Karol Kuźmicz (Re ...
Miscellanea Historico-Iuridica nr 15 zeszyt 2/2016
Miscellanea Historico-Iu ...
Katarzyna Bagan-Kurluta, Piotr Fiedorczyk (Red.)
Miscellanea Historico-Iuridica nr 15 zeszyt 1/2016
Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 9/2016
Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 8/2016
Białostockie Studia Lit ...
Elżbieta Sidoruk (Red.)
BSL nr 7/2015
Geograficzne przestrzeni ...
Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Wlżbieta ...
Geograficzne przestrzenie utekstowione są czwartą opublikowaną w ramach serii „Poetyka i Horyz ...