Menu

WYDAWNICTWO

Uniwersytetu w Białymstoku

Nowości w Wydawnictwie

Liniowe zagadnienia brze ...
Alexandr Boichuk, Miroslava Růžičková, Aneta S ...
Teoria zagadnień brzegowych, pomimo jej szerokiego zastosowania w rozwiązywaniu problemów praktyc ...
NIE TYLKO O NAUCE, ROZMO ...
Sławomir Presnarowicz
Pomysł napisania i wydania książki NIE TYLKO O NAUCE, ROZMOWY Z PROFESOREM SIR LESZKIEM BORYSIEWI ...
Odpowiedzialność w pra ...
Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wiol ...
(…) Treść książki obejmuje całokształt tytułowej problematyki. Koncentrując się na kwesti ...
Morfologia rosyjska – ...
Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska
Prezentowany skrypt dedykowany jest studentom filologii rosyjskiej i innych kierunków pokrewnych or ...
Aleksander Walicki i Ale ...
Anetta Bogusława Strawińska
„Wybór tematyki recenzowanej monografii uważam za dobrze umotywowany zarówno ze względu na tyt ...
Idea narodowa w literatu ...
Joanna Wasiluk
Niniejsza monografia pod tytułem „Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku” stanowi ...
Hiob Zalizo. Ihumen Pocz ...
Bp Andrzej Borkowski
Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru pw. Zwiastowania Najświętszej Ma ...
Historia w służbie pol ...
Wojciech Śleszyński
Ziemie białoruskie na przestrzeni ostatniego wieku podlegały częstym przemianom ustrojowo-polityc ...
W poszukiwaniu tożsamo ...
Małgorzata Dolistowska
Od Autora
Monografia W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegos ...
Małgorzata Dolistowska – dr hab., historyk sztuki, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i [...]