Do Autorów

Szanowni Państwo,

oferta Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku skierowana jest do naukowców, którzy poszukują profesjonalnych rozwiązań i wsparcia w wydaniu swojej monografii naukowej, podręcznika, książki finalizującej grant badawczy lub rozwojowy.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikowanych książek.

·         Pełen cykl wydawniczy (redakcja, korekta, skład, łamanie, oprawa graficzna, druk i wysyłka egzemplarzy obowiązkowych)

·         Dystrybucja na terenie Polski

·         Publikacja z minimum dwiema recenzjami naukowymi

·         Gwarantujemy dobrą jakość w niskiej cenie

·         100 pkt. do ewaluacji naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych; 80 pkt. w dyscyplinach nienależących do wymienionych dziedzin wg komunikatu MNiSW z dn. 19.01.2019 r.

·         Średni czas wydania tytułu to 3,5 miesiąca