Reklamacje

REKLAMACJA (wadliwe egzemplarze)

Przesyłka niezgodna z zamówieniem

W przypadku, gdy do Zamawiającego zostanie dostarczony  wadliwy egzemplarz książki, (z defektem technicznym – brak stron, nieczytelny druk) lub przesyłka jest niezgodna z zamówieniem (lub brak w przesyłce informacji  o niezałączeniu danego tytułu), powinien niezwłocznie w terminie 14 dni roboczych powiadomić Sprzedawcę. Powiadomienia o reklamacji można dokonać drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie nie adres  Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok) telefonicznie na nr (85) 745 71 02, lub meilem:wydawnictwo@uwb.edu.pl

- o odstąpieniu  od umowy zakupu,

- o żądaniu wymiany  egzemplarza na wolnego od wad.

Zgłoszenia reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru (faktura).

 

Pliki do pobrania

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY-2024.doc