Pierwszeństwo Publikacji - Uchwała nr 3107 Senatu UwB z dnia 28 września 2022 r. [§ 4, ust. 2]

Uchwała nr 3107 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie w Białymstoku

Pliki do pobrania

Nr_3107_-_Regulamin_zarzadzania_prawami_wlasnosci_intelektualnej.pdf

Nr_3107-_Zalacznik_Regulamin_prawa_autorskie.pdf