Pierwszeństwo Publikacji - Uchwała nr 1702 Senatu UwB

Uchwała nr 1702 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku

Pliki do pobrania

Pierwszeństwo Publikacji.pdf