O Nas

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku.

W 1972 roku rozpoczęła działalność Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach istnienia zajmowano się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów oraz biblioteki Filii UW.

19 czerwca 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę powołującą z dniem 1 października 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu dokonań naukowych oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uniwersytetu w Białymstoku. Przez profesjonalizm edytorski, etykę zawodową, rzetelność recenzji i dobre praktyki wydawnicze zapewniamy bardzo wysoki poziom wydawanych publikacji, o czym świadczą liczne nominacje, wyróżnienia i nagrody przyznawane Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W ciągu 22 lat (1997-2019) działalności w oficynie opublikowano 1129 tytułów w nakładzie 183164 egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują się monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki, informatory oraz czasopisma naukowe. W omawianym okresie ukazało się 17 tytułów czasopism – 179 numerów w nakładzie 28230 egzemplarzy. Czasopisma publikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku indeksowane są w następujących bazach: CEJSH, IC Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, CEEOL,  BazHum, ERIH Plus, DOAJ, DBLP Computer Science Bibliography, Baz Ekon, Scopus, EBSCO, Index Copernicus.

Wydawane tytuły uzyskały szereg nagród i wyróżnień:

- w 2000 roku – nagrodę specjalną ATENA  za najlepiej wydaną książkę akademicką –Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zygmunta Augusta;

- w 2002 roku – nagrodę specjalną Magazynu Literackiego Książki Biblioteka Analiz za najlepiej wydaną książkę akademicką – Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz;

- w 2002 roku wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za książkę autorstwa Antoniego Mironowicza Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej;

- w 2004 roku – wyróżnienie jury konkursu na najlepszą książkę akademicką za publikację Starobiałoruska literatura XI-XVIII w., pod red. Haliny Twaranowicz;

- w 2007 roku nagrodę „Polityki” w dziedzinie najnowszej historii Polski przyznano Krzysztofowi Buchowskiemu za książkę Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku;

- w 2012 roku wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką AKADEMIA– Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku autorstwa Heleny Głogowskiej;

- w 2013 roku nagroda główna – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Violetty Wejs-Milewskiej Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji XX wieku (idee, osobowości, instytucje);

- w roku 2013 wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w XVII Poznańskich Dniach Książki Naukowej za Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, autorstwa Józefa Maroszka;

- w roku 2016 nominacja w Konkursie Gaudeamus na XX Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie za książkę ks. Archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) Dzieje wschodnich Rzymian.

- w roku 2018 nominacja w Konkursie Gaudeamus na XXII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie za książkę Małgorzaty Dolistowskiej W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939.

Wydawnictwo uczestniczyło w międzynarodowych wystawach Polskiej Książki Naukowej w Londynie, Kijowie, Wilnie, Petersburgu, Moskwie, Watykanie, Madrycie, Wiedniu, Paryżu, Monachium oraz w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, a także w ogólnopolskich sympozjach i prestiżowych targach książki akademickiej m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie.

Publikacje autorów Uniwersytetu w Białymstoku znajdują się w następujących bibliotekach:

-          Bayerischen Staatsbibliothek, Germany;

-          Cambridge University Library, United Kingdom;

-          Columbia University, United States of America;

-          Elmer Holmes Bobst Library, United States of America;

-          Harvard University, United States of America;

-          Herder Institut, e.V., Germany;

-          Indiana University, United States of America;

-          Library of Congress, United States of America;

-          Princeton University, United States of America;

-          Stanford University, United States of America;

-          Stätsbibliothek zu Berlin, Germany;

-          The British Library, United Kingdom;

-          The New York Public Library, United States of America;

-          The University of Chicago Library, United States of America;

-          Universitätsbibliothek Bern, Switzerland;

-          Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität zu Berlin;

-          University of Illinois, United States of America;

-          University of Toronto, Canada;

-          University of Manitoba Materials, United States of America;

-          University of Michigan Library, United States of America;

-          University of Pittsburgh, United States of America;

-          Yale University Library, United States of America.

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doświadczony i sprawdzony zespół redakcyjny gwarantuje kompleksową, profesjonalną opiekę edytorską, staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorsko-techniczne, indywidualny projekt graficzny wnętrza i okładki. Utrzymujemy osobisty, przyjazny kontakt z Autorami podczas pracy nad tekstem i szatą graficzną publikacji.

Aktualnie Zespół Wydawnictwa składa się z osób:

redaktor naczelna: dr Beata Edyta Dworakowska

specjalista ds. administracji:  lic. Kinga Dolida

specjalista ds. dystrybucji: mgr Artur Lisowski

 

            W maju 2007 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa została mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, absolwentka filologii polskiej i kursów edytorskich, poetka, pisarka, eseistka, biograf, redaktor i edytor książek literackich i naukowych. Jako redaktor-wydawca pracuje od 1982 roku, kolejno jako redaktor merytoryczny, kierownik literacki, dyrektor i redaktor naczelna oficyn wydawniczych; początkowo w Krajowej Agencji Wydawniczej, następnie w Wydawnictwie Artystycznym „Nowa Era”, Oficynie Wydawniczej „Twoja Książka”, Oficynie Wydawniczej „Wybór”, Wydawnictwie „Domu Książki”, Wydawnictwie Uniwersyteckim Trans Humana. Współpracowała z Współczesną Oficyną Supraską i Fundacją im. Leopolda Kronenberga, a także z Wydawnictwem Kurii Arcybiskupiej i Metropolitalnej w Białymstoku, z Polskim Towarzystwem Historycznym w Białymstoku oraz wydawnictwami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Szwecji. W swoim dorobku edytorskim ma blisko 400 tytułów, w tym albumy, monografie, klasykę polską i obcą, publikacje naukowe, podręczniki. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz The International Biographical Center (Cambridge) i American Biographical Institute (ABI).

Wydawnictwo na zasadzie outsourcingu współpracuje z redaktorami merytorycznymi (Urszula Andrejewicz, Janina Demianowicz, Katarzyna Dulko, Monika Gierak, Ewa Gorlewska, Teresa Jabłońska, Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Halina Ławnicka, Karolina Łupińska, Teresa Margańska, Marcin Pędich, Barbara Piechowska, Anna Szerszunowicz) i redaktorami technicznymi (Zbigniew Łaszcz, Mieczysław Rabiczko, Krzysztof Rutkowski, Roman Sakowski, Bogdan Suprun, Janusz Świnarski, Wiesław Wróbel, Stanisław Żukowski). Opracowanie graficzne wykonują wykwalifikowani graficy (Artur Chaciej, Paulina Bożyk, Urszula Gireń, Janina Knap, Marek Owieczko, Piotr Paczuski, Andrzej Pilichowski-Ragno, Marta Pogorzały, Paweł Stachijuk). Osoby te posiadają wysokie referencje zawodowe.

Edycje są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa pod adresem www.wydawnictwo.uwb.edu.pl.

Książki publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku można nabyć w księgarniach na terenie całego kraju m.in. w księgarniach naukowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu.

 

Pliki do pobrania

wykaz wydawnictw punktowanych z dnia 22.07.2021.pdf