Open Access - RUB

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku mogą udostępniać cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów dydaktycznych w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. Do deponowania dokumentów w RUB upoważnieni sa ich autorzy, redaktorzy czasopism oraz Redakcja RUB. Zasady deponowania utworów określa Regulamin RUB oraz Instrukcja deponowania dokumentów w RUB.

Przed zdeponowaniem dokumentu w RUB autor powinien zapytać o zgodę wydawcę. Autor otrzymuje od wydawnictwa pliki pdf w wersji postprint, które deponuje w repozytorium.