Nadawanie DOI

Digital Object Identifier (DOI)

Przed publikacją czasopism, materiałów pokonferencyjnych oraz monografii prosimy zwracać się do Redakcji RUB o nadanie identyfikatorów DOI.

DOI to trwały, unikalny identyfikator przypisany na stałe do danego dokumentu cyfrowego. Ułatwia on między innymi wyszukiwanie artykułów i ich prawidłowe cytowanie, a także zwiększa wiarygodność naukową publikacji.

Aby dokument otrzymał identyfikator DOI należy:

Ø  przed publikacją zgłosić stronę tytułową i spis treści do Redakcji Repozytorium na mail: rub@uwb.edu.pl

Ø  umieścić nadane identyfikatory DOI:

• w monografiach autorskich na stronie tytułowej

• w publikacjach wieloautorskich na pierwszej stronie każdego rozdziału

• w czasopismach na pierwszej stronie każdego artykułu

Ø  po publikacji obligatoryjnie zdeponować dokument w formacie pdf w Repozytorium (do rejestracji DOI potrzebny jest adres URL opisu publikacji lub jej tekstu).

Instrukcję deponowania, a także zasady nadawania identyfikatorów DOI i więcej korzyści płynących z ich posiadania można znaleźć na stronach:

Regulamin Repozytorium

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/regulamin.jsp

Instrukcja deponowania dokumentów

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/instrukcja.jsp

Zasady nadawania identyfikatorów DOI https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/doi.jsp