Etyka Informatyczna

Kategoria: Inne

Autorzy: Kazimierz Trzęsicki Agnieszka Karpińska

Rok wydania: 2015

Numer ISBN: 978-83-7431-422-0

Liczba stron: 237

Format: B5

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 309

Cena:
16,80 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Z rozwojem komputeryzacji i informatyzacji wiąże się konieczność wprowadzenia stosownych regulacji prawnych. Rządy muszą tworzyć nowe prawa. Prawo informatyczne, jak wszelkie normy prawne, nie może być sprzeczne z etyką i powinno być na niej oparte. Człowiek, tworząc prawo, analizuje je najpierw pod względem etycznym – to nasze moralne idee dają początek i kształt prawu. Rozwój etyki komputerowej jest więc niezbędnym warunkiem dobrego prawa komputerowego, bowiem ustawodawstwo i etyka komputerowa są nierozłączne. Prawo komputerowe, aby mogło wypełnić swoje zadania, winno być prawem globalnym. Wynika to z globalnego charakteru samej informatyki. Takie prawo powinno być zatem oparte o analizę i globalną dyskusję zasad etyki informatycznej. Misją globalnej etyki informatycznej jest więc stworzenie etycznych podstaw globalnego prawa informatycznego. Grupy nacisku np. G8, UE i ONZ dążą do stworzenia
cyber-prawa i przystosowania istniejącego prawa do nowej rzeczywistości globalnego świata informatycznego.
Etyka informatyczna i prawo informatyczne, z samej natury informatyki, muszą mieć charakter globalny. Rodzi się zatem pytanie, czy zasady etyki i normy prawne nie będą zbiorem pobożnych życzeń, bo nie będzie możliwości ich egzekwowania. Również w tej sprawie toczy się dyskusja.
Optymiści wierzą w samokontrolę, pesymiści uważają, że nastąpi zubożenie człowieka i kultury. Stanowisko neutralistyczne uzależnia efekty od tego, jak człowiek pokieruje swoim rozwojem.
Są i tacy, którzy chcieliby, aby systemy komputerowe posiadały ograniczenia, mające na celu
przestrzeganie pewnych zasad etycznych. Ze Wstepu.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.