Matko! Jak wiele masz twarzy. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Anna Nosek

Rok wydania: 2014

Numer ISBN: 978-83-7431-425-1

Liczba stron: 254

Format: A5

Waga: 300 g

Wyświetlenia: 268

Cena:
25,20 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Książka stanowi próbę interpretacji obrazów matki i macierzyństwa w młodopolskich utworach poetyckich o wysokim poziomie artystycznym, ale też mniej wybitnych i mniej znanych, gdzie z kolei wyraziście rysują się schematy oraz sposoby ujmowania tej problematyki.
Zwłaszcza w rozprawie dotyczącej poezji wojennej, oprócz interpretacji tekstów tak zwanego obiegu wysokiego, analizuję też poezję popularną, w szczególności – legionową. jest to umotywowane szczególną rolą tego typu utworów oraz ich niekwestionowanym znaczeniem psychologicznym, socjologicznym i patriotycznym. W pozostałych partiach rozprawy utwory poetów mniej znanych pojawiają się najczęściej w odniesieniu do tekstów kanonicznych.
Zaproponowany zbiór interpretacji młodopolskich wierszy o matce i macierzyństwie poprzestaje w szczególności na ujęciu antropologicznym. Wiąże się to z rezygnacją podejmowania w szerszym zakresie takich zagadnień, jak problematyka macierzyństwa Boskiego (kreacje, obrazy Matki Bożej, młodopolska liryka maryjna) czy topos matki-natury – stanowią one jedynie kontekst do rozważań nad obrazem i sposobami prezentacji kobiety-matki w liryce młodopolskiej.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.