Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Piotr Stasiewicz

Rok wydania: 2016

Numer ISBN: 978-83-7431-494-7

Liczba stron: 392

Format: B5

Waga: 600 g

Wyświetlenia: 380

Cena:
29,40 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Książka Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy jest, w zamierzeniu autora, próbą uzupełnienia istotnej luki w polskim literaturoznawstwie, jaką jest brak refleksji nad intertekstualnymi aspektami literatury utrzymanej w konwencji fantasy.
Zamieszczone tu szkice poświęcone zarówno polskiemu, jak i obcemu pisarstwu ukazują fantasy – co też jest nowością w polskiej refleksji naukowej – w szerokim kontekście przemian, jakim ulegała proza XX wieku, przemian, których przejawem jest także gwałtowny rozwój różnych odmian literatury fantastycznej. Podjęto tu też próbę zanalizowania frapującej i, jak się okazuje, wcale nierzadkiej kategorii antybohatera, która, w przypadku literatury fantasy, jawi się jako szczególnie wpisana w siatkę międzytekstowych relacji w sposób, który nie ma swego odpowiednika w literaturze realistycznej. Szczególną uwagę poświęcono natomiast jednej z najbardziej charakterystycznych dla fantasy form, jaką jest retelling – w której, mniej lub bardziej rewizjonistycznym renarracjom, poddawane są kluczowe teksty światowej literatury. Interpretacje, które składają się na niniejszy tom, powstały w oparciu o najbardziej znaczące i aktualne prace współczesnych teoretyków literatury fantasy – Briana Attebery'ego, Briana Stableforda i Fary Mendlesohn. Rozważania dotyczące związków fantasy z poetyką literackiego postmodernizmu skonfrontowano natomiast z ustaleniami klasycznych już prac Briana McHale'a, Lindy Hutcheon i najnowszego monografisty tego zjawiska – Brana Nicola. (Od Autora)

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.