Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Agnieszka Suplicka

Rok wydania: 2015

Numer ISBN: 978-83-7431-475-6

Liczba stron: 468

Format: B5

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 257

Cena:
27,30 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

W ostatnich latach wśród historyków wychowania wzrosło zainteresowanie okresem międzywojennym. W literaturze przedmiotu przedstawiono opracowania poświęcone problematyce szkolnictwa wybranych regionów Polski, jak na przykład Pomorza, Warmii, Galicji czy Wielkopolski. Stan badań nad dziejami szkolnictwa prywatnego jest jednak niepełny; wciąż brakuje opracowań poświęconych tej tematyce w ujęciu regionalnym. Historycy oświaty podejmują głównie kwestię genezy szkolnictwa niepublicznego i jego miejsca w polskim systemie oświatowym, dostępności materiałów źródłowych, warunków materialnych szkół oraz analizują zagadnienia dotyczące nauczycieli i uczniów.
Wprawdzie problematyka szkolnictwa na terenach II Rzeczypospolitej, w tym Białostocczyzny, była niejednokrotnie przedmiotem badań historyków i pedagogów, to jak dotąd obraz prywatnych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej na tle dorobku polskiej historiografii oświatowej jest wciąż niepełny i naświetlony fragmentarycznie. Niewiele uwagi poświęca się nadal szkolnictwu dla mniejszości narodowych, których losy były ściśle związane z wydarzeniami na ziemiach II Rzeczypospolitej. Z uwagi na brak w literaturze naukowej takiego opracowania zamysłem autorki niniejszej książki było wypełnienie tej luki.
(Ze Wstępu).

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.