Prawnokarne aspekty śledztwa dziennikarskiego

Kategoria: Historia, Socjologia, Prawo

Autorzy: Ewa Kowalewska-Borys

Rok wydania: 2015

Numer ISBN: 978-83-7431-481-7

Liczba stron: 394

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 167

Cena:
33,60 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Główny cel pracy – ocena obowiązujących rozwiązań normatywnych w zakresie zarówno karnoprawnych determinantów wpływających na tw. śledztwo dziennikarskie, jak i jego prawnych granic – był warunkowany przyjęciem założenia, iż pomiędzy działalnością dziennikarzy śledczych a karnoprawną ochroną określonych praw i wolności oraz kształtem normatywnym odpowiedzialności karnej dziennikarza śledczego za naruszenie prawa winna istnieć pewna kowariancyjna zależność, polegająca zarówno na wpływie rozwiązań normatywnych prawa karnego na działalność dziennikarzy śledczych (np. odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie, naruszenie miru domowego, fałsz intelektualny dokumentów), jak i na praktyki, nawyki i tendencje w zakresie wykorzystania przez dziennikarzy śledczych określonych rozwiązań i instrumentów prawnych (np. tajemnica anonimatu, problematyka dziennikarskiego, prywatnego gromadzenia dowodów), z drugiej zaś strony, skutkująca określoną przez wymiar sprawiedliwości – oceną dziennikarskich zachowań. Wskazany cel pracy rzutuje w oczywisty sposób na przyjętą tezę badawczą: obowiązujące rozwiązania prawnokarne nie wyznaczają w dostateczny sposób granic działalności dziennikarzy śledczych, w szczególności śledztwa dziennikarskiego, a linia orzecznicza sądów polskich nie jest w tym zakresie jednolita. Natomiast propozycje ścisłej ustawowej reglamentacji śledztw dziennikarskich są kontrefektywne. (Ze Wstępu).

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.