Przekształcenia składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w sferach drenażu na obszarach nizinnych

Kategoria: Biologia, Chemia

Autorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk

Rok wydania: 2010

Numer ISBN: 978-83-7431-248-6

Liczba stron: 224

Format: B5

Wyświetlenia: 376

Cena:
10,50 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Badania źródlisk, a zwłaszcza strefy hyporeicznej w ich obrębie, należą ciągle do bardzo nielicznych. Stąd trudno było dotychczas o uogólnienia dotyczące kierunku i zakresu zmian poszczególnych wskaźników wody, a zwłaszcza przyczyn je wywołujących. Praca E. Jekatierynczuk-Rudczyk wypełnia wiele luk w dotychczasowej wiedzy na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów nizinnych. Duże znaczenie aplikacyjne wyników badań autorki wynika z faktu, że obejmowały one styk wód podziemnych i powierzchniowych w obrębie dolin rzecznych, skąd wody te często ujmowane są dla celów zaopatrzenia wodociągowego w wodę pitną. Poznanie zachodzących tam procesów i ich przyczyn pozwoli lepiej ochronić zasoby wodne przed niekorzystnymi zmianami ich jakości.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.