Z problematyki kształcenia językowego tom V

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Elżbieta Awramiuk (red.)

Rok wydania: 2014

Numer ISBN: 978-83-7431-417-6

Liczba stron: 362

Format: 2014

Wyświetlenia: 274

Ta książka jest obecnie niedostępna Dodaj do schowka

Opis książki

[...} piąty tom cyklu Z problematyki kształcenia językowego poświęcony jest kilku zagadnieniom z następujących obszarów dydaktyki języka polskiego:
1. Kompetencja językowa i komunikacyjna uczniów i studentów
2. Nauczanie języka polskiego jako obcego
3. Podręczniki i pomoce dydaktyczne
4. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Warsztat nauczyciela polonisty
[...] Autorami opracowań są głównie językoznawcy, dydaktycy języka, analitycy dyskursu edukacyjnego, logopedzi, a także glottodydaktycy i nauczyciele. Mozaika problemów, które autorzy podejmują, odzwierciedla interdyscyplinarny charakter tematów nawiązujących do lingwistyki stosowanej, której pragmatyczny charakter może być przedmiotem obserwacji specjalistów różnych subdyscyplin językoznawstwa. To interdyscyplinarne podejście jest niewątpliwym walorem recenzowanego zbioru. [...] Artykuły różnicuje szereg perspektyw badawczych, przyjmowanych przez autorów opracowań w odniesieniu do analizowanych problemów, a także podstawa źródłowa. Przedmiotem badań są: komunikacja, teksty pisane przez uczniów i studentów (także w powiązaniu z tekstami niewerbalnymi), materiał z badań ankietowych, komponenty języka i mowy dziecka, definicje pojęć językowych, techniki i metody nauczania, podręczniki do nauczania języka polskiego, słowniki ortograficzne, a także komputerowe gry edukacyjne. Opracowania zbliża natomiast i pozwala umieścić w pięciu doprecyzowanych kręgach zastosowanie wiedzy lingwistycznej i pedagogicznej oraz logopedycznej. Z recenzji dr hab. prof. UŚ Bernadety Niesporek-Szamburskiej.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.